ihrâc etmek


ihrâc etmek
1. çıkarmak.
2. dışsatım yapmak, ihraç etmek.
♦ ihrac olunmak çıkarılmak.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • ihraç etmek — 1) çıkarmak, dışarı atmak 2) üretim fazlası malı yurt dışına satmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ihraç — is., cı, Ar. iḫrāc 1) Çıkarma, dışarıya atma 2) tic. Yurt dışına mal satma Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller ihraç edilmek ihraç etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • HAL' — Kaldırma. Kal etme. * Hükümdarı tahttan indirmek. Azletmek. * Mansıb ve mesnetten ihraç etmek. * Elbise gibi şeyleri soymak. * Bir şeyi izâle edip ayırmak ve terketmek. * Karısını boşamak. Evlâdını evlâdlıktan reddetmek HAL (HULÂE) Debbâğların… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • taşlamak — atmak, ihrac etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük